Liên hệ

Ngày thường
10:00am – 10:00pm

Cuối tuần
10:00pm – 10:00pm

Số điện thoại
0917 269 692

Địa chỉ: Số 102 Đường số 40, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh